بدمینتون

بدمینتون

بازی مدرن بدمینتون در اواسط قرن نوزدهم در بریتانیا ابداع شده است. بازیکنان می‌بایست توپ بدمینتون را از روی یک طناب که با ارتفاع حدود یک و نیم متر از زمین فاصله داشت رد می‌کردند.

ادامه مطلب