خط تولید تجهیزات پزشکی

راه اندازی خط تولید تجهیزات پزشکی با همکاری برزیل در ایران

درراستای تفاهم نامه‌ای که در اوایل سال ۹۷ بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و کشور برزیل باهدف ایجاد خط اعتباری و افزایش تبادلات بین دو کشور امضا شد، دو سفر از سوی نمایندگان وزارت بهداشت ایران به کشور برزیل و همچنین سفری از سوی انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی برزیلی ( ABIMO) به منظور آشنایی با توانمندی‌های تولید کنندگان تجهیزات پزشکی به ایران انجام شده است.

ادامه مطلب