ضرورت خودکفایی در تولید تجهیزات پزشکی

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو؛
خودکفایی در تولید تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم ضروری است

رئیس سازمان غذا و دارو بر لزوم خودکفایی در تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در داخل کشور تأکید کرد.
به گزارش برنا، دکتر غلامرضا اصغری بابیان اینکه بیش از 70 درصد بازار مصرفی تجهیزات پزشکی وارداتی است، گفت: با کاهش وابستگی به خارج و خود اتکایی می توانیم به راحتی مشکلات را رفع کنیم،

ادامه مطلب