تکواندو

در سال ۱۹۴۵ پس از پایان جنگ دوم جهانی مدارس رزمی به نام کوان در سئول تاسیس شدند. موسسان این مدارس اغلب سابقه فعالیت در هنرهای رزمی ژاپنی (کاراته)، چینی و کره‌ای (مانند تکیون، سوباک و گوانبیوپ) داشتند.

ادامه مطلب