دارت

دارت

از ۷ قرن پیش سربازان انگلیسی برای سرگرمی با استفاده از پیکان تیرهای کمان و بشکه‌های نوشیدنی دارت بازی می‌کرده‌اند. بعدها به عنوان تخته دارت از مقاطع بریده شده تنه درخت استفاده می‌شده است.

ادامه مطلب