بوکس

بوکس

قدیمی‌ترین شواهد یافت شده از ورزش بوکس به نقش برجسته‌ای سومری متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد در عراق باز می‌گردد. آثار دیگری مربوط به هزاره دوم پیش از میلاد در نقش برجسته‌هایی متعلق به تمدن‌های آشوری و بابلی یافت شده‌اند.

ادامه مطلب