استفاده از تردمیل

استفاده صحیح از تردمیل از نظر پزشکان 

اولین گام در درست ورزش کردن این است که قبل از کار با تردمیل راهنمای آن را با دقت مطالعه کنید و در صورت نیاز از مربی و کسانی که کار با تردمیل را درست می شناسند کمک بگیریم تا با کارکرد و امکانات آن کاملآ آشنا شوید.

ادامه مطلب