تی آر ایکس TRX

سیستم TRX (مخفف واژه Total Resistance Exercises به معنای تمرینات مقاومتی برای کل بدن) است.
تمرینات تی آر ایکس هم برای افراد مبتدی و هم برای ورزشکاران حرفه‌ای مانند دوچرخه‌سوارها، دونده‌ها، یوگاکارها، نظامی‌ها و رزمی‌کارها مناسب است.

ادامه مطلب