ورزش پارکی

وسایل ورزشی پارکی و آشنایی با ورزش در پارک ها

دیدگاه اشتباهی که در جامعه ما وجود دارد، این است که وقتی می‌گوییم ورزش کنید تا سالم باشید، فکرها به سمت باشگاه‌‌‌‌های ورزشی می‌رود. اما ورزش در پارک و وسایل تعبیه شده در فضاهای عمومی می‌تواند…

به گزارش هفته نامه سلامت : در کل، زمانی که دو واژه ورزش و سلامت کنار هم می‌آیند، منظور اجرای فعالیت‌‌‌‌های بدنی است که می‌تواند در قالب یک رشته ورزشی مثل فوتبال باشد یا در قالب پیاده‌روی که البته انتخاب آن به علاقه و امکانات شخص بستگی دارد.

ادامه مطلب