بازرگانی تجهیزات تخصصی ورزشی بخش دیگری از فعالیت های شرکت آسیم به عنوان فعالترین شرکت تامین کننده تجهیزات ورزشی است  که با استفاده از تیم بازرگانی حرفه ای خود، هر نوع وسیله ی ورزشی را با هر تعداد یا هر ابعادی و از هر کشوری در کمترین زمان ممکن و کمترین درصد کارگزاری را به دست شما مشتریان محترم میرساند.

لازم به ذکر است نحوه ی قرارداد و زمان تحویل، پس از بررسی اولیه و بسته به نوع محصول متفاوت میباشد.