حوزه سلامت

طرح پایش سلامت

پايش سلامت

طرح “پايش سلامت ” با هدف بررسي سلامت افراد ، غربالگري، بيماريابي و کنترل سلامت قبل از بيماري و حمايت از افراد اقشار مختلف جامعه در مراکز، سازمانها و دانشگاهها برگزار مي شود.
در اين طرح، ابتدا فرد اطلاعاتي شامل مشخصات عمومي، عادات فردي، عادات غذايي، سابقه پزشکي خود و خانواده‌اش را در کارنامه سلامت ثبت مي‌کند، سپس معاينات جسماني شامل ، معاينه دهان و دندان، بينايي سنجي، سنجش فشارخون، اندازه گيري قد و وزن و محاسبه توده بدني انجام مي‌شود.
سپس اطلاعات داده شده توسط کارشناس بررسي و افرادي که طبق پروتکل اجرايي طرح نياز به ويزيت پزشک دارند به پزشک ارجاع داده مي‌شوند که بعد از ويزيت پزشک افرادي که نياز به بررسي پاراکلينيکي داشته باشند مشخص شده و پيگيري مي‌شوند و براي گروهي هم با توزيع بروشورها يا کارگاه‌هاي آموزشي براي اصلاح شيوه زندگي، اصلاح شيوه تغذيه، آموزش بهداشت دهان و دندان و آموزش بهداشت و ايمني اقدام مي‌شود.
هدف از اجراي طرح “پايش سلامت “، پيشگيري و غربالگري است. اين طرح براي سنجش و ارتقاي سلامت گروه هاي مختلف جامعه انجام مي‌شود تا همه بتوانند از سلامت برخوردار باشند و اگر در معرض بيماري هستند تشخيص داده شده و درمان شود. در نتيجه افرادي که بررسي مي شوند يا سالم هستند و يا اينکه اگر مشکل جسمي دارند مشکلاتشان کاملا تحت درمان و کنترل است.