مقالات

خطر ورزش با دستگاه‌های بدنسازی برای کودکان زیر ۱۲ سال

بدنسازی برای کودکان

ورزش با دستگاه‌های بدنسازی برای کودکان زیر ۱۲ سال خطرناک است

منیره قهرمانی گفت: متاسفانه به واسطه ناآگاهی برخی مربیان، شاهد سوق داده شدن کودکان زیر ۱۲سال به سوی ورزش با دستگاه هستیم که میتواند خطرناک باشد.

منیره قهرمانی در خصوص سمینار تخصصی کار با دستگاه ھای آمادگی جسمانی عنوان کرد: این دوره اولین دوره کارگاه تخصصی کار با دستگاه‌ھای آمادگی جسمانی بوده که در خراسان رضوی و شھر مشھد برگزار شد. در این دوره مربیان با دستگاه‌ھای جدید آمادگی جسمانی مانند وایپر بوسوبال و مواردی از این قبیل آشنا می‌شوند.

وی با بیان اینکه سلامت و حفظ تندرستی در دستور کار انجمن کار با دستگاه‌های آمادگی جسمانی قرار دارد، عنوان کرد: این سمینار، آشنایی پیشنیاز دوره‌ھای تخصصی کار با دستگاه‌ھای آمادگی جسمانی بود. می‌توان گفت که سلامت و حفظ تندرستی در دستور کار فدراسیون کار با دستگاه‌ھای آمادگی جسمانی و بدنسازی کودکان قرار دارد.

 

رییس انجمن روش‌های تمرینی فدراسیون ورزش‌ھای ھمگانی عنوان کرد: متاسفانه در بعضی از باشگاه‌ھا به واسطه ناآگاھی مربی، ردهھای سنی پایینتر از ١٢ سال به سوی دستگاه‌ھای بدن سازی سوق داده میشوند که نباید در اصل چنین باشد. کودک در این سن باید بازی کند و به فعالیت‌های توام با شادی و نشاط ویژه این دوره بپردازد. این کارگاهھا قصد دارد دانش مربیان را به روز نگه دارد و از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کند.

قھرمانی افزود: زمانی که کودکان به باشگاه ورزشی مراجعه میکنند، شور بسیاری دارند که از ماشین‌ھای ورزشی استفاده کنند، اما نباید اینگونه باشد. دستگاه‌های آمادگی جسمانی به طور مثال وایپر ٢ کیلوگرمی برای یک کودک کافی است. از این جھت با انجام دادن اینگونه تمرینھا کودکان میل این را داشته که به سوی شیوه‌های نوین حرکت کنند و علاوه بر ورزش، شاھد آسیب‌دیدگی کودک نخواھیم بود.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه